Maatregelen covid-19

Beste zwangere en partner,

Het Coronavirus raakt ons allen. Het team van verloskundigen volgt de adviezen van de KNOV en de RIVM om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat het coronavirus bij een zwangere anders verloopt dan bij een ander. Inmiddels is de eerste bevalling van een moeder met het coronavirus geweest. De baby is gezond en heeft het virus niet. Als er nieuwe bevindingen zijn zullen wij jullie hierover informeren.

Wij hanteren uiteraard alle hygiënische maatregelen die de RIVM voorschrijft. Om het voor elkaar zo veilig mogelijk te houden de volgende maatregelen:

SPREEKUUR

Kom niet als je hoest, kortademig bent of koorts hebt. Neem contact op met je huisarts of de GGD. Bel voor overleg met ons.

Kom alleen of met 1 persoon naar de afspraak. Kinderen liever niet, alleen in uiterste noodzaak. Indien je de taal niet spreekt mag er een vertalende begeleider mee die geen klachten van het corona virus heeft.

Tijd in de wachtkamer is zo kort mogelijk, indien gewenst kun je ook buiten wachten, nadat je je hebt gemeld.

Bij de controle meten wij alleen bloeddruk, gewicht en luisteren we naar het hartje van de baby. Indien nodig wordt er bloed afgenomen. Indien echt noodzakelijk wordt er een echo gemaakt.

Wegens de huidige omstandigheiden zijn de tel.lijnen drukker dan normaal, daarom graag je begrip als je in de wacht komt te staan.

Er is voor de regio een noodplan gemaakt. Wegens spoedgevallen is het mogelijk dat afspraken hierdoor verplaatst kunnen worden.

BEVALLING

Tijdens de bevalling in het geboortecentrum / ziekenhuis mogen er twee personen meekomen.

Thuis bevallen blijft mogelijk. Zorg dan voor goede hygiëne, voldoende desinfecterende zeep en handschoenen. Kinderen mogen hier niet aanwezig bij zijn en er mogen twee volwassenen bij de bevalling zijn.

KRAAMBED

Kraamvisites worden 2-3 keer gedaan. In ieder geval vinden op de tweede en vierde dag kraamvisites plaats en wordt de hielprik gedaan. Zo nodig komen we vaker bij problemen.

Wij adviseren u om persoonlijke bezoeken te beperken.

Wij doen alles om ervoor te zorgen dat jouw zwangerschap goed verloopt. Je kunt ons altijd bellen voor vragen of bij ongerustheid. Zorg goed voor jezelf. Leef een gezonde leefstijl na en volg de instructies van de verloskundige en de RIVM zorgvuldig op. 
Zwangerschap en COVID-19 | RIVM