Prenetale screening

Wat is prenatale screening?

Hoewel de meeste kinderen gezond ter wereld komen, is het prettig om van tevoren te weten of er eventuele complicaties, ziektes of andere aandoeningen bij uw (ongeboren) kind aanwezig zijn. De prenatale screening (PNS) onderzoekt de kans dat het ongeboren kind een aandoening heeft en diagnostiek (vlokkentest / vruchtwaterpunctie) stelt dit daadwerkelijk vast.

Voordat er kan worden overgegaan tot deze screening is het van belang dat je als zwangere goed op de hoogte bent van wat er precies te gaat gebeuren. Dit doen wij door middel van counseling.

Counseling

Kort gezegd is counseling het voorstadium voor de prenatale screening. Voor de counseling vindt er een informatief gesprek plaats waarin wij als verloskundigen aan jou vragen of je interesse hebt in de screening op Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom (combinatietest en NIPT) en de screening op lichamelijke afwijkingen (SEO). Indien je hier interesse in hebt volgt de daadwerkelijke counseling.

Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over prenatale screening.
Het doel van de counseling is het uitwisselen van informatie en bieden van hulp bij de beslissing wel of niet prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren. Om er zeker van te zijn dat je alles goed begrijpt en goed beslagen ten ijs te komen, kan het raadzaam zijn www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te raadplegen.