Prenetale screening

Wat is prenatale screening?

Hoewel de meeste kinderen gezond ter wereld komen, is het prettig om van tevoren te weten of er eventuele complicaties, ziektes of andere aandoeningen bij uw (ongeboren) kind aanwezig zijn. De prenatale screening (PNS) onderzoekt de kans dat het ongeboren kind een aandoening heeft en diagnostiek (vlokkentest / vruchtwaterpunctie) stelt dit daadwerkelijk vast.

Voordat er kan worden overgegaan tot deze screening is het van belang dat je als zwangere goed op de hoogte bent van wat er precies te gaat gebeuren. Dit doen wij door middel van counseling.

Counseling

Kort gezegd is counseling het voorstadium voor de prenatale screening. Voor de counseling vindt er een informatief gesprek plaats waarin wij als verloskundigen aan jou vragen of je interesse hebt in de screening op Downsyndroom, Edwardssyndroom en Patausyndroom (combinatietest en NIPT) en de screening op lichamelijke afwijkingen (SEO). Indien je hier interesse in hebt volgt de daadwerkelijke counseling.

Combinatie test

Wordt er gekeken naar uw bloed en naar de nekplooi van de baby. Deze test zal niet verzekerd zijn tenzij uw kind in aanmerking komt voor één van de syndromen. Dit kan bijvoorbeeld als u alle een kind heeft met down syndroom of als het veel in u family voor komt. Het beste is om dit met uw verzekeringen te checken. 

Bloed 

Aan het begin van uw zwangerschap zullen we een kleine beetje bloed van u afnemen. Daarmee kunnen ze in het lab testen voor  twee dingen: hCG en PAPP-A

Nek plooi meeting

Aan het begin van uw zwangerschap wordt er een echo gemaakt. Hierbij zal de echografist uw baby’s nek meten. De dikte daar van zal bepalen of uwe kind een verhoogde kans heeft op een syndromen.

NIPT (NON-invasive Prenatal Test)

Sinds 1 april 2017, kan je een NIPT aanvragen in  plaats van een combinatie test.  Hierbij is alleen een buisje bloed nodig, waarmee ze later het DNA van uw als individu en ook nog aparte de placenta. NIPT kan alle worden afgenomen bij 11 weken. NIPT is nog in een implementatie fase dus wordt het niet vergoed vanuit de verzekeringen en kan alleen gedaan worden bij een wetenschappelijk onderzoekende ziekenhuis.  Net als combinatie test kan NIPT berekenen of uwe kind een syndroom kan krijgen. NIPT is iets meer betrouwbaar dan de combinatie test. Meer informatie over NIPT.

Structurele echo

SEO (structurele echografies onderzoek)

SEO zijn ook wel bekend als 20 weken echo omdat ze worden gemaakt tussen 18-21 weken. De SEO is om te kijken of er geen abnormale structuren groeien. Ook of alles goed aan het groeien is. Meer over SEO. 

Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over prenatale screening.
Het doel van de counseling is het uitwisselen van informatie en bieden van hulp bij de beslissing wel of niet prenatale screening op aangeboren aandoeningen en afwijkingen uit te laten voeren. Om er zeker van te zijn dat je alles goed begrijpt en goed beslagen ten ijs te komen, kan het raadzaam zijn om bij  PNS te raadplegen. Meer informatie screening